Vegan rights in the public sector

You are here

» Vegan rights in the public sector

 

Veganism has been found to come within the scope of international human rights provisions and vegans in the UK are protected under human rights and equality law. This means that service providers have an obligation to ensure that they do not interfere with a vegan’s right to freedom of conscience, and a responsibility under the Equality Act 2010 to avoid any discrimination on the grounds of veganism.

This equality extends to the provision of suitable food, and for those reliant on provision of, for example, clothing, these should also meet the needs of vegans.

We work with the International Vegan Rights Alliance who are the leading authority on veganism and the law. If you have a specific query about your rights, please get in touch with us at KnowYourRights[at]vegansociety[dot]com.

Mae feganiaeth wedi ei ganfod i ddod o dan gwmpas darpariaeth hawliau dynol rhyngwladol ac mae gan feganiaid y DU ddiogelwch o dan gyfreithiau dynol a chydraddoldeb. Golyga hyn bod gan brifysgolion rhwymedigaeth i sicrhau nad ydynt yn amharu ar hawliau’r fegan i ryddid cydwybod, a chyfrifoldeb o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i osgoi anffafriaeth ar sail feganiaeth.

Mae`r cydraddoldeb hwn ynn ymestyn i’r ddarpariaeth o fwyd addas, ac i’r rheiny sy`n ddibynnol ar, er enghraifft, dillad, dylai’r rhain hefyd cwrdd ag anghenion feganiaid. Rydym yn gweithio gyda Chynghrair Hawliau Fegan Rhyngwladol sydd yn awdurdod blaenllaw ar feganiaeth a`r gyfraith. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad penodol ynglŷn â’ch hawliau, a wnewch chi ein cysylltu os gwelwch yn dda ar: advocacy[at]vegansociety[dot]com.

Reg. Charity No: 279228 Company Reg. No: 01468880 Copyright © 1944 - 2020 The Vegan Society