Catering for Everyone

You are here

» Catering for Everyone
Catering for Everyone: Join the campaign by contacting your local Council

Let's get good vegan food on public sector menus

Vegans reliant on others to cook for them whilst at school, in hospital, or in any of our other public services, should be served tasty and nutritious vegan food. We want to see good vegan options for everyone, every day, across the public sector. Read more about the campaign here.

You can support the campaign by contacting your local Council in the first instance. Access our template letter for Councillors here. And if you're a service user (or service provider or caterer) to any of the institutions below just click for specific advice about the rights of vegans.

Bwyd fegan da ar bob bwydlen sector gyhoeddus

Mi ddylai Feganiaid sy’n ddibynnol ar eraill i goginio iddynt tra yn yr ysgol, yr ysbyty, neu mewn unrhyw wasanaeth cyhoeddus arall, dderbyn bwyd blasus, maethlon feganaidd. Ond mwy na hynny, rydym am weld opsiynau fegan da i bawb, pob dydd, ar draws y sector gyhoeddus. Darllenwch mwy am ein hymgyrch yma.

Mi allwch gefnogi’r ymgyrch drwy, yn gyntaf,  gysylltu â’ch Cyngor lleol. Gwyliwch ein llythyr templed i Gynghorwyr yma. Ac os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth (neu ddarparwr gwasanaeth neu arlwywr) i unrhyw un o’r sefydliadau isod, cliciwch am gyngor penodol ynglŷn â hawliau feganiaid.

Your council In hopsitals In schools In universities In prisons In the workplace