Template letters

You are here

» Template letters
 

We’ve compiled letters for service users of institutions to explain their rights as vegans. These letters will tell your school, hospital, university, prison, workplace or Council what it means to be vegan, and how and why they should cater for you. Feel free to download and edit them to encourage better vegan food in your public services.

Rydym wedi llunio llythyrau i ddefnyddwyr gwasanaeth o sefydliadau i esbonio eu hawliau fel feganiaid. Mi fydd y llythyrau hyn yn dweud wrth eich ysgol, ysbyty, prifysgol, gweithle neu Gyngor am yr hyn mae’n golygu i fod yn fegan, a sut a pham y dylent eich arlwyo. Ar bob cyfrif, llawr lwythwch a golygwch nhw i annog bwyd fegan gwell o fewn eich gwasanaethau cyhoeddus.

Reg. Charity No: 279228 Company Reg. No: 01468880 Copyright © 1944 - 2024 The Vegan Society